Zasady finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

10 kwietnia w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie zorganizowane zostało spotkanie, którego tematem było przedstawienie zasad rozdziału dotacji z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W spotkaniu z przedstawicielami wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu strzyżowskiego uczestniczyli: posłowie na Sejm RP – Krystyna Wróblewska i Bogdan Rzońca, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak, starosta strzyżowski Bogdan Żybura i wicestarosta Tomasz Garncarski, burmistrz i wójtowie gmin oraz kierownictwo służbowe komendy powiatowej PSP w Strzyżowie.

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił tematykę związaną z dofinansowaniem jednostek OSP ze źródeł budżetu państwa, omówił zasady rozdziału środków dotacji na poszczególnych szczeblach oraz złożył podziękowania druhom za dotychczasowe społeczne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. Złożył również podziękowania na ręce parlamentarzystów oraz samorządowców za wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie bryg. Rafał Rutyna również omówił  szczegółowo rozdział dotacji w ostatnich latach na poszczególne jednostki OSP z terenu powiatu strzyżowskiego. Przedstawił zakres zrealizowanych zadań, dziękując również wszystkim, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu strzyżowskiego.

Głos zabrali również parlamentarzyści, przedstawiając kierunki prac Rządu RP w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli. Złożyli również słowa podziękowania pod adresem wszystkich druhów, za działalność i udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas wszelkiego rodzaju zdarzeń.

Opracowanie: bryg. Marek Rysz, KP PSP w Strzyżowie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Strzyżowie