Zasady dofinansowywania jednostek OSP

8 kwietnia 2019 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej połączone z przedstawieniem informacji Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.

W trakcie spotkania zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak przedstawił i omówił obowiązujące zasady rozdziału środków finansowych oraz podsumował lata 2016 – 2018 w zakresie wparcia finansowego udzielanego z budżetu państwa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W posiedzeniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec, starosta kolbuszowski oraz burmistrz i wójtowie poszczególnych gmin.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniela Dryniaka z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi naszej komendy, na którym zostały omówione między innymi sprawy kadrowe.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP w Kolbuszowej
Zdjęcia: st. bryg. Krzysztof Samojeden, KP PSP w Kolbuszowej