Powołanie komendanta powiatowego PSP w Ropczycach

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Ropczycach bryg. mgr. inż. Witolda Wierciocha.
Uroczystość odbyła się 1 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
Akt powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy mł. bryg. Andrzeja Marczeni.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: bryg. Paweł Furman, KW PSP w Rzeszowie