Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Końcem marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyły się cztery równoległe szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem szkolenia było przygotowanie przyszłych dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących w OSP.

W szkoleniach udział wzięło 57 druhów. Wszyscy zakończyli szkolenie egzaminem pod nadzorem komisji, której przewodniczył komendant powiatowy PSP w Strzyżowie bryg. Rafał Rutyna.

Opracowanie: bryg. Marek Rysz, KP PSP w Strzyżowie
Zdjęcia: Archiwum, KP PSP w Strzyżowie