Podsumowanie strażackiego 2018 roku w KM PSP w Rzeszowie

14 marca w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

Naradę rozpoczął i powitał zaproszonych gości Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. Tomasz Baran.
W naradzie uczestniczyli między innymi:

 • zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak,
 • wicestarosta rzeszowski Marek Sitarz,
 • dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego druh Edward Szlichta,
 • wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Mieczysław Kot,
 • dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i OL UM w Rzeszowie Piotr Jarosz,
 • dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Adam Panek,
 • burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu rzeszowskiego,
 • p.o. zastępcy komendanta miejskiego Policji w Rzeszowie podinspektor Wacław Sudoł,
 • prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie druh Jan Kucaj,
 • kapelan wojewódzki strażaków ks. Paweł Samborski,
 • prezes Koła Emerytów i Rencistów KM PSP w Rzeszowie asp. sztab. w st. spocz. Jan Świder,
 • komendanci i prezesi gminni OSP z terenu powiatu rzeszowskiego,
 • naczelnicy wydziałów i dowódcy jednostek Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.
  Narada przebiegła według następującego programu:
 1. Prezentacja Gminy Świlcza – wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.
 2. Przedstawienie informacji z realizacji zadań wykonywanych przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie w 2018 roku – komendant miejski PSP w Rzeszowie bryg. Tomasz Baran.
 3. Omówienie realizacji inwestycji i zakupów ze środków finansowych z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017- 2020 – zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak.
 4. Wystąpienie prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Jan Kucaj.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

Sporządziła: kpt. Monika Barcic, KM PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: Zbigniew Lis