Konferencja prasowa wojewody

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia uczestniczył w konferencji prasowej, podczas której przedstawiona została sytuacja związana z przejściem w ostatnich dniach frontu silnego wiatru.

Spotkanie z przedstawicielami środków masowego przekazu zostało zorganizowane przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart w poniedziałek 11 marca.

Wojewoda poinformowała o działaniach służb, prowadzonych w związku z niekorzystnymi zjawiskami meteorologicznymi.  

Od  9 marca mamy sytuację związaną z wystąpieniem silnego wiatru, który spowodował ponad 900 wyjazdów Państwowej Straży Pożarnej wspieranej przez Ochotniczą Straż Pożarną. Odnotowano 5 przypadków całkowitego zerwania dachów na budynkach mieszkalnych oraz liczne przypadki naruszenia pokryć dachowych – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i gospodarczych, a także uszkodzeń w infrastrukturze komunalnej – powiedziała wojewoda podczas konferencji. Dodała, że wciąż spływają informacje dotyczące szkód i rozpoczyna się proces szacowania strat. Wojewoda zaapelowała do mieszkańców województwa, aby śledzili prognozy pogody na najbliższy czas. – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał co prawda ostrzeżeń dla naszego województwa na ten moment, ale sytuacja jest dynamiczna i takie ostrzeżenia mogą się pojawić – podkreśliła.

Wojewoda Ewa Leniart podziękowała podkarpackim strażakom za działania prowadzone w miniony weekend, za ciężką pracę i zaangażowanie będące odpowiedzią na zgłoszenia, które były związane z niekorzystnymi zdarzeniami na terenie województwa.

Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia przekazał, że najczęściej interweniowano w przypadku zerwanych poszyć dachów oraz powalonych drzew i konarów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach: dębickim, rzeszowskim, krośnieńskim, jasielskim i brzozowskim. – Dobra wiadomość jest taka, że nikomu w związku z trudną sytuacją pogodową nic się nie stało – nie było osób rannych i nikt nie stracił życia. Na tę chwilę prowadzimy 100 interwencji. W sumie w działania ratownicze przez cały weekend zaangażowano  213 pojazdów i 727 strażaków PSP i 574 pojazdy i 3 074 strażaków OSP – powiedział komendant.  

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW Małgorzata Dankowska przybliżyła procedurę szacowania strat w budynkach mieszkalnych  i uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa. – Ośrodki pomocy społecznej przekazują informacje o szkodach, które zostały wyrządzone w poszczególnych gminach. Na godz. 9.00 mamy 43 gminy, które zgłosiły szkody w 95 budynkach mieszkalnych i 37 budynkach gospodarczych – powiedziała podczas konferencji.

Opracowanie na podstawie informacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: PUW