Konferencja oraz ćwiczenia na Ukrainie

W środę, 5 marca 2019 r. w miejscowości Jaremcze na Ukrainie, odbyła się kolejna konferencja pomiędzy partnerami projektu pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Organizatorem konferencji była Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano – Frankiwskim reprezentowana przez płk. Wołodymyra Czerneckiego. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy Obwodu Lwowskiego oraz Zakarpackiego. Na czele przybyłej do Jaremcze delegacji z Polski stał podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec.

Podczas prezentacji przedstawiona została charakterystyka regionu karpackiego i główne zagrożenia wynikające z rozwoju turystki. Zyskujące coraz większą popularność miejscowości (Jaremcze, Bukovel) stawiają nowe wyzwania Służbie ds. Sytuacji Nadzwyczajnej oraz uzasadniają potrzebę inwestycji w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Należy pamiętać że największą grupą odwiedzającą ww. region stanowią Polacy.

Kolejnym punktem konferencji były ćwiczenia taktyczne. Scenariusz ćwiczenia zakładał następujące warianty:

  • doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w trakcie pożarów wewnętrznych w budynkach,
  • wykorzystania technik wysokościowych w celu dotarcia i ewakuacji poszkodowanych z pomieszczeń objętych pożarem,
  • ewakuacja poszkodowanych przy użyciu skokochronu,
  • zadysponowanie specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej do przeszukania poszczególnych sektorów wyznaczonych przez planistów przy wykorzystaniu psów ratowniczych.

W ćwiczeniach udział wzięli również funkcjonariusze Narodowej Policji Ukrainy oraz ratownicy służby medycznej. Manewry pozwoliły przećwiczyć sytuacje, z jakimi można się spotkać w życiu codziennym oraz były okazją do przećwiczenia i określenia poziomu wiedzy ratowników. Symulacje tego typu umożliwiają również doskonalenie procedur współdziałania wszystkich służb, podmiotów i instytucji, które biorą w nich udział.

Opracowanie: st. str. Wojciech Cierpisz, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano – Frankiwskim