Bezpieczeństwo seniorów w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Seniorzy chcą być aktywni i potrzebni. Dbają o swoje zainteresowania, pasje, lubią działać społecznie i nie chcą być wykluczeni. Wyrazem wspólnej troski i inicjatywy wpływającej na zwiększenie bezpieczeństwa oraz stabilności życia seniorów jest spotkanie, które odbyło się 4 marca br. w Lubaczowskim Centrum Aktywności Seniorów.

W trakcie spotkania przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Policji dyskutowali z osobami starszymi i samotnymi na temat istniejących zagrożeń.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” poruszona została tematyka zagrożeń jakie niesie ze sobą możliwość powstania pożarów w mieszkaniach i zatrucia tlenkiem węgla.

Spotkanie było doskonałą okazją do przeprowadzenia wspólnych rozmów o konieczności systematycznego czyszczenia i przeprowadzania kontroli oraz przeglądów technicznych przewodów dymowych, wentylacyjnych, właściwego użytkowania urządzeń grzewczych i zaopatrzenia się w czujki czadu i dymu.

Zainteresowani tematyką bezpieczeństwa seniorzy poznali również ogólne zasady postępowania i zachowania na wypadek wystąpienia zagrożeń oraz alarmowania służb ratunkowych, dyskutowali o właściwych, podstawowych zasadach organizacji ewakuacji oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

Podczas spotkania udzielono wywiadu dla Katolickiego Radia Zamość, obejmującego najważniejsze przekazy kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Opracował:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: KP PSP Lubaczów