Kurs fizjopatologii nurkowania dla Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego

W dniach 1-3 marca 2019 r. Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie zorganizowała kurs fizjopatologii nurkowania.
W kursie uczestniczyło łącznie 24 nurków ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Zajęcia odbyły się na terenie Ośrodka Szkolenia w Nisku.

Szkolenie skierowane było dla kandydatów na nurków kierujących pracami podwodnymi. Zajęcia składały się z części teoretycznej, w której kursanci poznali m.in. wpływ hiperbarii na organizm człowieka, urazy ciśnieniowe, choroby nurkowe, postępowanie w wypadkach nurkowych oraz bezpieczeństwo nurkowania.

Wszyscy funkcjonariusze zdali pozytywnie egzamin oraz otrzymali certyfikat potwierdzający udział w kursie, który pozwoli im w przyszłości odbyć szkolenie dla nurków kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa. Zdobyta wiedza będzie również niezbędna w codziennej pracy jaka wykonują nurkowie w PSP.

Opracowanie oraz zdjęcia: kpt. Piotr Flejszar – wojewódzki koordynator PSP ds. ratownictwa wodnego, KW PSP w Rzeszowie