„Bezpieczne Ferie 2019” w powiecie jarosławskim

13 lutego br., w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej ,,Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” organizowanej pod patronatem MSWiA, odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz pokaz bezpiecznych technik ratownictwa lodowego.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu przeprowadzili szkolenie i praktyczny pokaz technik ratownictwa na lodzie.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie oraz grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Akcja miała na celu przestrzec dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwami podczas zabaw na zamarzniętych akwenach, jak poprawnie zachować się w sytuacji zagrożenia tak, by pomóc innym nie narażając siebie samego. Strażacy zademonstrowali jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze oraz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Ratownicy przedstawili symulację zdarzenia, podczas którego człowiek wpada do wody.

We wtorek, 12 lutego jarosławscy strażacy spotkali się z uczniami oraz gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.
Spotkanie prowadzili z ramienia tut. Komendy asp. Krystian Lepa oraz kpt. Paweł Szkoła.

Tematyka spotkania dotyczyła bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych, a przede wszystkim przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, tj. bezpieczna jazda na łyżwach na odpowiednio przygotowanych lodowiskach, co zrobić gdy załamie się pod nami lód, bądź gdy spotkamy osobę tonącą.

Dbając o nasze bezpieczeństwo w domach i mieszkaniach zasugerowano uczestnikom spotkania zaopatrzenie się w czujki tlenku węgla i dymu.

Uczniom oraz gronu pedagogicznemu przekazano także informacje na temat kampanii „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki edukacyjne kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, a także materiały informacyjne dotyczące tlenku węgla.

Opracowanie: kpt. Paweł Szkoła, KP PSP w Jarosławiu
Zdjęcia: asp. Krystian Lepa, asp. Jerzy Woźny, KP PSP w Jarosławiu