„Bezpieczne Ferie 2019” w powiecie stalowowolskim

W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi strażacy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli w dniach 30 stycznia – 4 lutego br. rozpoczęli cykl spotkań informacyjno – edukacyjnych w szkołach podstawowych na terenie powiatu stalowowolskiego w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo – bezpieczne ferie!”.
Spotkania odbyły się w wybranych szkołach, między innymi w :
– Publicznej Szkole Podstawowej w Przyszowie, gmina Bojanów,
– Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy, gmina Pysznica,
– Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Długiej, gmina Radomyśl n/Sanem,
– Publicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie, gmina Zaleszany,
– Publicznej Szkole Podstawowej w Zaklikowie, gmina Zaklików,
– Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli,
– Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli.

Celem spotkań jest kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku w czasie zimy.
W trakcie spotkań strażacy przestrzegali dzieci przed nieprzemyślanymi zabawami na tzw. „dzikich lodowiskach”, czyli zamarzniętych akwenach i ciekach wodnych, na drogach lub w ich pobliżu oraz o sposobach alarmowania służb ratowniczych na numery alarmowe 998 i 112.
Omawiana była również tematyka związana z udzielaniem pierwszej pomocy. Zaprezentowany został sprzęt do ratowania osób, pod którymi załamał się lód. W spotkaniach oprócz uczniów, uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy szkół.
Przerwa od nauki, czas rekreacji i zabaw na świeżym powietrzu, są okolicznościami do zwrócenia jeszcze większej uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Opracowanie: bryg. Leszek Zieliński, KP PSP Stalowa Wola
Zdjęcia: archiwum KP PSP Stalowa Wola