„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w powiecie strzyżowskim

W styczniu 2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie wzięli udział w szeregu spotkań w ramach ogólnopolskiej kampanii prewencji społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. W spotkaniach tych uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pedagodzy szkół oraz mieszkańcy z terenu powiatu strzyżowskiego.

W trakcie spotkań strażacy zaprezentowali podstawowe informacje o bezpieczeństwie w budynkach mieszkalnych podczas trwającego okresu grzewczego. Omówili zagrożenia, jakie występują w związku z ogrzewaniem mieszkań.
Strażacy bardzo dużo uwagi poświęcili podczas pogadanek na kwestię zapobiegania powstaniu pożaru czy zagrożenia dla zdrowia i życia ze strony tlenku węgla. Przekazano informacje o obowiązkach dokonywania okresowych przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz utrzymywaniu sprawnej wentylacji w pomieszczeniach. Strażacy informowali uczestników tych spotkań o możliwościach wczesnego wykrywania zagrożeń, poprzez montowanie odpowiednich czujników tlenku węgla czy dymu.
Na każdym ze spotkań uświadamiano zebranych o prawidłowym zachowaniu się podczas pożaru, szybkiej ewakuacji zagrożonych osób, wezwaniu służb ratowniczych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki edukujące o zagrożeniach ze strony tlenku węgla i rekomendujące instalowanie czujek wykrywających ten gaz. We wszystkich spotkaniach udział wzięło ok. 1200 osób.

Opracowanie: bryg. Marek Rysz, KP PSP w Strzyżowie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Strzyżowie