„Bezpieczne ferie 2019” w Mazurach

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych oraz ujemnymi temperaturami  11 stycznia 2019 r. w Mazurach odbyło się spotkanie z członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w trakcie którego omówiono szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia jakie niesie za sobą przebywanie na zalodzonych akwenach i ciekach wodnych. Dzieci zostały uświadomione jak łatwo może dojść do załamania się lodu pod człowiekiem oraz jak trudno jest się wydostać na brzeg. Zaprezentowany został także sprzęt wykorzystywany do ratowania osób pod którymi załamał się lód.

Po zakończonym spotkaniu z młodymi adeptami pożarnictwa  odbyła się prelekcja dla opiekunów dzieci, dla których tematyka zagadnień związanych z bezpieczeństwem została poszerzona o zagrożenia związane z emisją tlenku węgla.

Na zakończenie wszyscy otrzymali ulotki informacyjne z infografiką dotyczącą bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych.

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk
Zdjęcia: Ewa Szot, Magdalena Matejko