„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w szkole

8 stycznia strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi i gronem pedagogicznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

12 nauczycieli oraz ponad 160 osobowa grupa dzieci mogła usłyszeć, że czadu nie wyczujemy żadnym z naszych zmysłów.  Podczas pogadanki, obejmującej m. in. sposoby postępowania na wypadek pożaru, zademonstrowano przykładową czujkę, która ostrzeże przed zabójczym tlenkiem węgla.

Spotkanie było okazją do poruszenia tematyki właściwej organizacji oraz warunków ewakuacji, powiadamiania służb ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Opracował:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: KP PSP Lubaczów