Przekazanie kart w ramach „Programu Karta Rabatowa dla jednostek OSP w KSRG”

28 grudnia 2018 r.  w siedzibie Komendy Powiatowej  PSP w  Strzyżowie odbyło się spotkanie podczas, którego komendant powiatowy PSP w Strzyżowie bryg. Rafał Rutyna przekazał na ręce prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego karty rabatowe na paliwa w całej sieci PKN Orlen w Polsce.

Wręczenie  kart w ramach „Programu Karta Rabatowa dla jednostek OSP w KSRG” poprzedzone zostało podpisaną umową pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej  i PKN ORLEN, której zapisy gwarantują rabat na paliwa w sieci ORLEN oraz na stacjach Bliska druhom z jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych działających w strukturach krajowego systemu ratowniczo –  gaśniczego. Program obowiązuje od  1 stycznia 2019 r.

Opracowanie: bryg. Marek Rysz, KP PSP Strzyżów
Zdjęcia: bryg. Marek Rysz, KP PSP Strzyżów