Przekazanie kart rabatowych ORLEN w ramach „Programu Karta Rabatowa dla jednostek OSP w KSRG”

28 grudnia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie oraz 29 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w miejscowości Handzlówka, odbyły się spotkania, podczas których komendant powiatowy PSP w Łańcucie bryg. Bogusław Golenia wraz ze swoim zastępcą bryg. Jackiem Rejmanem przekazali na ręce prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego karty rabatowe, w ramach programu „Karta Rabatowa dla jednostek OSP w KSRG”. Na spotkaniu omówiony został regulamin oraz ogólne zasady ww. programu.

Program obowiązuje od  1 stycznia 2019 r. i jest efektem umowy zawartej pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej a Prezesem PKN ORLEN. Zapisy umowy gwarantują rabat na paliwa w sieci ORLEN oraz na stacjach Bliska druhom z jednostek OSP działających w strukturach KSRG.

Opracowanie: sekc. Paweł Pieniążek, KP PSP Łańcut,
Zdjęcia: sekc. Jacek Czaja, KP PSP Łańcut