Karty rabatowe dla OSP na zakup paliw

27 grudnia 2018 roku w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Dębicy odbyło uroczyste przekazanie kart rabatowych PKN Orlen na zakup paliw przez jednostki ochotniczych straży pożarnych należących do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego.  
Karty rabatowe zostały wręczone prezesom i naczelnikom poszczególnych jednostek OSP z powiatu dębickiego przez komendanta powiatowego PSP w Dębicy mł. bryg. Marcina Radzika oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy druha Władysława Radzika.

Program obejmuje druhów w wieku 18-65 lat, będących w stałej gotowości operacyjnej, posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenie podstawowe OSP.

Do programu zostało zakwalifikowanych 292 druhów spośród 14 jednostek OSP należących do KSRG.

Opracowanie: bryg. Jacek Pawłowski, KP PSP w Dębicy
Zdjęcia:  st. kpt. Wiktor Porada, KP PSP w Dębicy