„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” – film ustrzyckich strażaków

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Jej celem jest uświadomienie odbiorcom korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych jak również przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Dacko, KP PSP w Ustrzykach Dolnych
Film: Mike Media, Agencja marketingowa w Rzeszowie