Podsumowanie projektu „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”

14 grudnia 2018 odbyło się podsumowanie w ramach projektu „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”.

W czasie konferencji podsumowującej projekt przedstawiciele policji i straży pożarnej wygłosili prelekcję na temat najczęstszych niebezpieczeństw czyhających na seniorów oraz zaprezentowali filmy przedstawiające sytuacje, w których osoby starsze mogą się znaleźć. 

W trakcie spotkania mł. bryg. Robert Wojciechowski omówił zagrożenia związane z obecnością tlenku węgla w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” oraz zagrożeń związanych z sezonem jesienno-zimowym.

Podczas spotkania wójt Gminy Sanok Anna Hałas oraz komendant powiatowy PSP w Sanoku mł. bryg. Grzegorz Oleniacz przekazali uczestnikom projektu kilkadziesiąt czujek dymu i tlenku węgla.

Na zakończenie spotkania został podpisany akt Sanockiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów.

Opracowanie: mł. asp. Jakub Tarkowski, KP PSP Sanok
Zdjęcia: UG Sanok