„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

10 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań związanych z Ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” z gronem pedagogicznym w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu. 

Spotkanie prowadzili z ramienia tutejszej komendy kpt. Paweł Szkoła oraz st. str. Karol Dryniak.
W trakcie spotkania poruszony został temat najczęstszych przyczyn powstawania pożarów w warunkach domowych oraz zasady zachowania się podczas realnego zdarzenia. Omówiono również zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla: mechanizmy jego powstawania, objawy podtrucia, metody profilaktyki.
Dbając o nasze bezpieczeństwo, tam, gdzie mieszkania ogrzewane są paliwem stałym, ciekłym lub gazowym zasugerowano zaopatrzenie się w czujki tlenku węgla i dymu, które w przypadku wystąpienia tlenku węgla w porę zaalarmują o zagrożeniu.
Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów, czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzania instalacji wentylacyjnej. Podczas spotkania omówiono i przećwiczono zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki edukacyjne kampanii” Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, a także materiały informacyjne dotyczące tlenku węgla.

Opracował: kpt. Paweł Szkoła, KP PSP w Jarosławiu
Zdjęcia: Beata Łuków