Uroczysty apel z okazji powołania Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy

4 grudnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy odbył się uroczysty apel z okazji objęcia stanowiska komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Podkarpacki komendant wojewódzki PSP powołał na to stanowisko mł. bryg. Marcina Radzika, który dotychczas zajmował stanowisko dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy.

Oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych udział w uroczystości wzięli: poseł na Sejm RP Jan Warzecha, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan Bieszczad, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek, przewodniczący Rady Powiatu Michał Maziarka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy Władysław Radzik, kapelan OSP powiatu dębickiego ks. Józef Jasiurkowski, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu dębickiego,  strażacy-emeryci, szefowie instytucji, które na co dzień współpracują z komendą, a także przedstawiciele służb mundurowych.

Podczas apelu nastąpiło odczytanie decyzji podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP o powołaniu komendanta powiatowego, przedstawienie życiorysu nowego komendanta oraz przywitanie ze sztandarem jednostki.

Nowemu komendantowi mł. bryg. Marcinowi Radzikowi, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec życzył sukcesów i  pomyślności na nowym stanowisku. Z kolei nowo powołany komendant powiatowy PSP w Dębicy w swoim przemówieniu podziękował przełożonym za zaufanie i zapewnił, że praca na tym stanowisku będzie dla niego nowym wyzwaniem, wyraził równocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dębicy oraz władzami samorządowymi.

Opracowanie: bryg. Jacek Pawłowski, KP PSP Dębica
Zdjęcia: mł. ogn. Tomasz Bała, KP PSP Dębica.