Ćwiczenia na obiekcie sakralnym

W środę (7 listopada) po godz. 19.00 odbyły się ćwiczenia praktyczne jednostek straży pożarnych na obiekcie kościoła pw. Św. Piotra i Św. Jana z Dukli w Krośnie na ul. Wyszyńskiego.

Dzięki uprzejmości ks. proboszcza Jana Bielca, który udostępnił obiekt kościoła, strażacy mogli przeprowadzić ćwiczenia z użyciem zadymiarki i pozorantów. Symulowany pożar umiejscowiony był w suterenach budynku, w tzw. dolnym kościele, gdzie również poza miejscem do odprawiania nabożeństw, są również pomieszczenia użytkowe, tj. sale tematyczne i  gospodarcze.
Założeniem do ćwiczeń było powstanie pożaru w jednym z tych pomieszczeń, podczas przebywania na zajęciach grupy młodzieży. Kilkoro z nich, podczas ewakuowania się, tracąc orientację w dymie udało się w innym kierunku i zagubiło się. Dalszy scenariusz zakładał również rozprzestrzenienie się ognia na pomieszczenia na niższej kondygnacji.

Działania prowadzone były w tych częściach kościoła, jak i na zewnątrz. W obiekcie kościoła, strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych, w zadymieniu wytworzonym przez specjalnie  tym celu ustawioną zadymiarkę. Strażacy z KM PSP Krosno oraz z OSP Krosno-Suchodół i OSP Miejsce Piastowe, przeszukiwali pomieszczenia dolnego kościoła, aby zlokalizować zagubionych ludzi oraz miejsce pożaru. Z wykorzystaniem kamery termowizyjnej udało się znaleźć jedną zagubioną osobę, a następnie pomieszczenie objęte pożarem. Bardzo pomocna w tym była kamera termowizyjna, która wskazywała jak poruszać się w zadymionych pomieszczeniach.
Do oddymienia pomieszczeń użyto wentylatorów, które wtłaczały czyste powietrze do środka, powodując wydmuchiwanie dymu poprzez pootwierane przez strażaków okna. Przyczyniło się to do sprawniejszego poruszania się strażaków w już mniej zadymionych pomieszczeniach i odnalezienie pozostałych pozorantów, których wyprowadzano lub wynoszono na zewnątrz, pod opiekę wyznaczonych strażaków, posiadających przeszkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Analogiczne działania prowadziła OSP Turaszówka w pomieszczeniach piwnicy kościoła, gdzie gaszono ogień i znaleziono jeszcze jednego pozoranta.

Wodę, do celów gaśniczych, strażacy pobierali z potoku Lubatówka motopompami pływającymi i poprzez rozstawiony zbiornik brezentowy, przepompowywali do samochodu gaśniczego.

W ćwiczeniach, które trwały prawie 1,5 godziny, uczestniczyło 31 strażaków i 13 samochodów z jednostek OSP z terenu miasta Krosna, czyli Suchodół, Turaszówka, Polanka i Białobrzegi, a także OSP Szczepańcowa i OSP Miejsce Piastowe.

Z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie wzięło udział w ćwiczeniach 8 strażaków i 2 pojazdy. Dwuosobowy patrol ze Straży Miejskiej zabezpieczał drogę przy miejscu ćwiczeń. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Miejską PSP w Krośnie oraz Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Krośnie, przy wsparciu Urzędu Miasta Krosna, którego przedstawiciel był obserwatorem działań prowadzonych przez strażaków.

Opracowanie:  bryg. Mariusz Kozak KM PSP Krosno
Zdjęcia: dh Klaudyna Konarzewska OSP Suchodół,  bryg. Mariusz Kozak KM PSP Krosno