Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3

17 października w Rzeszowie odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3.

W myśl preambuły aktu: „Jako, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom(…)” dokument został sygnowany przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia, biskupa rzeszowskiego ks. bp. Jana Wątrobę, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja Babca, wiceprezydenta Miasta Rzeszowa Andrzeja Gutkowskiego, starostę rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego oraz komendanta miejskiego PSP bryg. Tomasza Barana, a następnie zamknięty w tubie i wmurowany w fundamenty przyszłej jednostki.

Jestem przekonany, iż pomoc w realizacji tej i wielu innych inwestycji jest dowodem zauważania naszego codziennego wysiłku oraz trudu strażackiej służby. – podkreślił w swoim wystąpieniu st. bryg. Andrzej Babiec –  Dlatego chciałbym dzisiaj serdecznie podziękować wszystkim ludziom, służbom i instytucjom, za okazywaną pomoc i ogromną życzliwość kierowaną pod naszym adresem.”

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili posłowie na Sejm RP Wojciech Buczak i Mieczysław Miazga, szefowie służb mundurowych oraz instytucji i służb na co dzień z nami współpracujących.


Umiejscowienie nowobudowanej jednostki w strefie Rzeszów – Dworzysko spowoduje znaczne skrócenie czasu dojazdu do zdarzeń w północno-zachodniej części Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, szybkie podjęcie działań ratowniczych na głównych ciągach komunikacyjnych obejmujących autostradę A4 i drogę ekspresową S19 oraz dodatkowo zabezpieczy strefę przemysłową i międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka. 

Budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3, przewidziano na lata 2018-2020 w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. 
Będzie to nowoczesny budynek, składający się m.in. z części administracyjno-biurowej, sal podziału bojowego, hali garażowej, części magazynowo-warsztatowej, stacji obsługi ODO przeznaczonej do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej, myjni samochodów pożarniczych, sali szkoleniowej, sali edukacyjnej „OGNIK” sprzyjającej kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz komory dymowej niezbędnej do szkolenia strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Dodatkowo obiekt będzie przystosowany do pełnienia funkcji rezerwowego stanowiska kierowania podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Na nowoczesną bryłę zaprojektowanego budynku składają się trzy proste, jednolite segmenty. Całość założenia dopełnia bryła obiektu wspinalni, na której zaplanowano suszarnię węży, ściankę wspinaczkową oraz infrastrukturę niezbędną do ćwiczenia sportu pożarniczego.
Planowane parametry obiektu:
– powierzchnia zabudowy około 1800 m2,
– powierzchnia użytkowa do 2500 m2,
– maszt antenowy wyniesiony ponad dach około 25 m,
– kubatura ok. 11 000 m3.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie