Działania ratowniczo-gaśnicze w przypadku uszkodzenia linii przesyłowej oraz zapalenia się gazu

8 października w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy odbyły się ćwiczenia, zorganizowane wspólnie z firmą Gaz-System mające na celu omówienie problemów związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku uszkodzenia linii przesyłowej oraz zapalenia się gazu.

Zaplanowano cykl ćwiczeń:
– 8.10.2018 r. w Dębicy dla powiatów: dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego, rzeszowskiego i łańcuckiego;
– 15.10.2018 r. w Jaśle dla powiatów: jasielskiego. krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego;
– 16.10.2018 r. w Jarosławiu dla powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, przemyskiego i lubaczowskiego;
– 30.10.2018 r. w Stalowej Woli dla powiatów: stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego i niżańskiego.

Scenariusz ćwiczeń:
– część teoretyczna – prezentacja i wykład przeprowadzony przez przedstawicieli firmy Gaz-System w siedzibach komend powiatowych PSP;
– część praktyczna – zajęcia w terenie mające na celu rozpoznanie infrastruktury przesyłowej, dróg dojazdu, zaopatrzenia wodnego oraz technologii transportu paliwa.

W ww. ćwiczeniach uczestniczą zastępcy komendantów miejskich/powiatowych PSP nadzorujących sprawy operacyjne, naczelnicy wydziałów operacyjnych oraz dowódcy JRG.

Ponadto, że w dniu 30 października br. około godz. 12.00, tj. po zakończeniu ćwiczeń aplikacyjnych w KP PSP w Stalowej Woli, zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne z udziałem wytypowanych sił i środków ksrg na obiektach Gaz-System – „Węzeł gazowy Rozwadów-Stalowa Wola”.

Opracowanie: bryg. Grzegorz Poterała, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: mł. bryg. Artur Puzon, KP PSP w Dębicy