Dwa nowe samochody pożarnicze w gminie Ostrów

30 września 2018r. na terenie kompleksu sportowego w Ostrowie odbyło się uroczyste przekazanie dwóch lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostek OSP ze Skrzyszowa oraz OSP z Woli Ocieckiej. Gospodarzem uroczystości był p.o. wójta Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg, który powitał zaproszonych gości.

Na uroczystości nie zabrakło znamienitych gości w osobach: senator RP Zdzisław Pupa, poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, komendant powiatowy PSP w Ropczycach st. bryg. Jacek Róg, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji I RD w KPP w Ropczycach kom. Arkadiusz Mazurkiewicz, prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Ostrowie druh Krzysztof Bajger, komendant gminny ZOSP w Ostrowie druh Adam Gryboś, sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP w Ostrowie druhna Iwona Kozłowska, radni, sołtysi, strażacy z terenu całej gminy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Następnie st. bryg. Andrzej Babiec wraz z senatorem RP Zdzisławem Pupą, posłem na Sejm RP Kazimierzem Moskalem oraz komendantem powiatowym PSP st. bryg. Jackiem Rogiem uroczyście przekazali prezesom jednostek OSP kluczyki oraz dokumenty pojazdów.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodów, po którym odprawiona została polowa msza święta którą koncelebrowali: ks. Józef Rusnarczyk, ks. Mariusz Nosal, ks. Jan Gaworczyk oraz ks. Józef Pajor.  
Po zakończeniu mszy św. prezentowano zakupione samochody oraz sprzęt znajdujący się na ich wyposażeniu. Prezesi jednostek OSP Skrzyszów i OSP Wola Ociecka podziękowali zaproszonym gościom za wspieranie ochotniczego pożarnictwa oraz za zaangażowanie podczas realizacji zakupu nowych samochodów dla jednostek OSP.

Uroczystość zakończyły ćwiczenia jednostek OSP z użyciem nowego sprzętu.

Opracował: st. kpt Krzysztof Bajger, KP PSP Ropczyce
Zdjęcia: Matusz Surman, UG Ostrów