Wspólne ćwiczenia taktyczne strażaków z powiatu jasielskiego

13.09.2018r. o godz. 10.00 na terenie Zakładu Produkcji Foteli i Krzeseł należącego do Grupy Nowy Styl  odbyły się ćwiczenia taktyczne dla zastępów JRG Jasło oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego.

W ćwiczeniach uczestniczyło 15 jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu jasielskiego, których obsadę stanowiło 95 strażaków.
Założeniem ćwiczeń była organizacja zaopatrzenia wodnego do gaszenia dużego pożaru na terenie zakładu i podanie skutecznych prądów w natarciu z działek samochodowych. Do organizacji zaopatrzenia wodnego wykorzystano zbiornik przeciwpożarowy na  terenie zakładu Baltic Wood. S.A, z którego strażacy dostarczali wodę na miejsce pozorowanego pożaru poprzez system przepompowywania. Kolejnym punktem czerpania wody była rzeka Jasiołka, gdzie ustawiono pompę dużej wydajności  i zorganizowano miejsce gdzie zasilały się samochody dowożące wodę na miejsce pożaru . Na terenie zakładu została także sprawdzona sieć hydrantowa, która w czasie pożaru może zostać wykorzystana do zasilania samochodów pożarniczych.
W kulminacyjnym momencie natarcia udało się podać 4 prądy wody w natarciu z działek samochodowych zachowując ciągłość dostarczania wody.

Ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenia sprzętu jednostek OSP z KSRG ich poziomu wyszkolenia. Dały możliwość do doskonalenia koordynacji sił i środków KSRG podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych z szczególnym naciskiem na organizację łączności radiowej zgodnie z wytycznymi.

Obserwatorami ćwiczeń byli pracownicy zakładów grupy Nowy Styl oraz Baltic Wood odpowiedzialni za sprawy bhp i ppoż., komendant powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Marek Górniak oraz oficerowie operacyjni KP PSP w Jaśle.

Opracowanie: bryg. Wacław Pasterczyk
Zdjęcia: mł.bryg. Ireneusz Michalik