150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej

4 sierpnia 2018 r. odbyła się uroczystość, na którą szczególnie czekali druhowie, sympatycy jednostki OSP Borowa oraz społeczeństwo gminy. Jednostka obchodziła 150 rocznicę swego powstania.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył ks. prałat Waldemar Ciosek, kapelan mieleckich strażaków.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.:
– Jan Tarapata – radny sejmiku województwa podkarpackiego,
– dh Franciszek Augustyn – członek zarządu głównego ZOSP RP, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Mielcu,
– mł. bryg. Andrzej Marczenia – zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP,
– Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego,
– st. bryg. Stanisław Rączka – komendant powiatowy PSP w Mielcu,
– nadkom. Jacek Juwa – komendant powiatowy Policji w Mielcu,
– Władysław Błażejowski – wójt gminy Borowa.

Po uroczystej mszy świętej nastąpił przemarsz uczestników pod „Pomnik Ofiar Bombardowania”, gdzie delegacje władz samorządowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców złożyły wiązanki kwiatów w hołdzie ofiarom nalotów na miejscowość Borowa, które miały miejsce w 1944 r.
W imieniu podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP wiązankę złożył zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia w asyście komendanta powiatowego PSP w Mielcu st. bryg. Stanisława Rączki.

Kolejna część jubileuszu, zgodna z ceremoniałem pożarniczym, odbyła się na placu przed budynkiem OSP Borowa. W jej trakcie miało miejsce między innymi odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 150 lat istnienia OSP Borowa oraz wręczenie odznaczeń jak również pamiątkowych statuetek najbardziej zasłużonym działaczom tej jednostki. Tę część uroczystości zakończyły okolicznościowe przemówienia.
W imieniu podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP głos zabrał mł. bryg. Andrzej Marczenia, który podziękował członkom jednostki za dotychczasowy wkład w jej rozwój, kultywowanie tradycji jak również za wspieranie działań ratowniczych podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną.
W swoim przemówieniu nawiązał także do katastrofalnej w skutkach powodzi jaka miała miejsce na terenie gminy Borowa w 1997 r.

Uroczystość zakończył koncert orkiestry dętej ze Szczucina oraz zabawa taneczna.

Opracowanie: st. bryg. Stanisław Rączka, KP PSP w Mielcu
Zdjęcia: Urząd Gminy Borowa