Wizyta strażaków na obozie harcerskim w Derylakach

W dniu 18 lipca br. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odwiedzili obozowisko harcerskie zorganizowane w miejscowości Derylaki, którego organizatorem jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Lubelski.
Wizyta wynikała z realizacje akcji wzmacniania bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Strażacy dokonali sprawdzenia warunków dojazdu oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, sprawdzili wdrożenie zasad bezpieczeństwa, zabezpieczenia przeciwpożarowe, dokonali praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Przeprowadzono pogadankę edukacyjną na temat zasad bezpiecznego zachowania w lesie oraz postępowania w chwili wystąpienia zagrożenia.
Funkcjonariusze z KP PSP w Nisku sprawdzili możliwości nawiązania łączności radiowej z zastępami oraz użyczyli harcerzom radiotelefon na potrzeby ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Opracował: mł. kpt. Łukasz Padowski
Zdjęcia: KP PSP Nisko