Ćwiczenia „Mielec 2018”

26 i 27 czerwca br. na terenie powiatu mieleckiego odbyły się ćwiczenia zgrywające podmiotów ksrg oraz podmiotów współdziałających z systemem, w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podczas likwidacji występujących miejscowych zagrożeń oraz pożarów.
Ćwiczenia zostały zrealizowane dwoma metodami. W pierwszym dniu przeprowadzono ćwiczenie aplikacyjno-sztabowe gdzie założeniem była organizacja i praca sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego oraz wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań.
W drugim dniu przeprowadzono ćwiczenie praktyczne z użyciem wytypowanych sił i środków ksrg z powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz wytypowanych pododdziałów Podkarpackiej Brygady Odwodowej oraz innych służb, inspekcji, podmiotów i instytucji.
Praktyczne założenia zostały zapozorowane w formie czterech epizodów:
Epizod I:
W wyniku długotrwałych opadów na południu województwa na rzece Wisłoka doszło do znacznego przyboru wody.
W związku z przejściem przez teren powiatu mieleckiego fali kulminacyjnej nastąpiło tzw. zjawisko cofki do kanału Białoborskiego i zalania dużej powierzchni miejscowości Biały Bór. Ukształtowanie terenu uniemożliwia samoczynny odpływ wody. Biorąc pod uwagę obszar rozlewiska oraz możliwości ratownicze sił i środków w powiecie mieleckim zaszła potrzeba zadysponowania do działań Podkarpackiej Brygady Odwodowej w skład której wchodzi kompania specjalna „Rzeszów 1”.
Epizod II:
Grupa ludzi pływa pontonem po akwenie wodnym. Będąc na jego środku jedna
z osób doprowadza do uszkodzenia jednej z komór pontonu. W wyniku tej sytuacji 2 osoby znalazły się w wodzie, natomiast 2 próbują utrzymać się w pontonie. Nie są w stanie samodzielnie dostać się na brzeg i panicznie wzywają pomocy.
Epizod III:
Na skutek długotrwałej suszy doszło do pożaru kompleksu leśnego w leśnictwie Sokole, należącym terytorialnie do Nadleśnictwa Tuszyma. Z uwagi na bardzo niską wilgotność ściółki, pożar rozprzestrzenia się swobodnie w każdym kierunku.
Pracownicy Lasów Państwowych wskazują miejsce pożaru oraz informują o zagrożeniu dla dużego obszaru młodnika, gdzie będą znaczne problemy z poruszaniem się i dojazdem.
Epizod IV:
Podczas letniego wypoczynku drużyny harcerskiej w lesie w wyniku wichury na obozowisko przewróciły się drzewa. Kilku harcerzy nie zdołało opuścić namiotów ze względu na przewrócone drzewa, które odcięły im możliwość ucieczki. Po chwili kolejne drzewa przewracają się w pobliżu obozu.
W wyniku zaistniałego zdarzenia 5 osób doznało urazów, a cała grupa wymaga opieki lekarskiej i psychologicznej.
Ćwiczenia zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy z komendy powiatowej PSP w Mielcu oraz komendy wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. Zespół oceny ćwiczeń wyznaczony przez podkarpackiego komendanta wojewódzkiego, pozytywnie ocenił przebieg i organizację ćwiczeń.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Kapinos, KP PSP w Mielcu;
Zdjęcia: Mikołaj Kopeć, Iwona Urbańczyk KP PSP w Mielcu.