Ćwiczenie obronne pk. „AKACJA 2018”

27 czerwca 2018 roku wydzielone siły i środki Państwowej Straży Pożarnej wchodzące w skład jednostek ratowniczo-gaśniczych nr 1 i 2 w Dębicy uczestniczyły w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dębicy powiatowym kompleksowym ćwiczeniu obronnym pk. „AKACJA 2018”.
Głównym celem ćwiczenia była realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
W celu realizacji postawionych zadań z sił i środków PSP i OSP sformowane zostały doraźnie trzy zespoły zadaniowe, które działały jednocześnie w trzech wyznaczonych rejonach ćwiczeń. Na stanowisko szefa sztabu ćwiczenia wyznaczony został pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP w Dębicy st. bryg. Roman Merchut.
Podczas realizacji przydzielonych przez sztab ćwiczenia zadań działania Państwowej Straży Pożarnej wspomagane były przez siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej z Pilzna.

Opracowanie: st. bryg. Roman Merchut, KP PSP w Dębicy
Zdjęcia:  KP PSP w Dębicy