Wypadek w Skołyszynie

Do zdarzenia doszło w środę 11 kwietnia, przed godziną 8 na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Skołyszyn. Samochód ciężarowy z przyczepą przewożący węgiel drzewny wywrócił się na lewy bok przygniatając samochód osobowy.

Świadek zdarzenia, poinformował strażaków, że pod samochodem i rozrzuconym ładunkiem węgla drzewnego może znajdować się osoba, która przechodziła przez jezdnię. Na miejsce zdarzenia jako pierwsze przybyły OSP Skołyszyn i OSP Pusta Wola. Jeszcze przed przybyciem strażaków kierowcę samochodu osobowego uwolniły osoby postronne.
Kierowca samochodu ciężarowego opuścił pojazd o własnych siłach przy asekuracji strażaków przybyłych na miejsce. Kierowcy samochodu osobowego założono kołnierz ortopedyczny, a następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Staży Pożarnej w Jaśle ugasili palące się koło przyczepy samochodu ciężarowego, udzielili wsparcia psychicznego drugiej osobie poszkodowanej, zabezpieczyli wyciek oleju napędowego i płynów eksploatacyjnych z samochodu ciężarowego oraz zneutralizowali rozlane substancje na jezdni za pomocą sorbentu. Jednocześnie prowadzili działania polegające na rozładunku workowanego węgla z samochodu ciężarowego i naczepy celem wykluczenia sugestii świadka zdarzenia, że pod przewróconym samochodem i ładunkiem węgla może znajdować się osoba postronna. Te informacje na szczęście się nie potwierdziły.

Dużym utrudnieniem podczas akcji było usytuowanie wywróconego samochodu ciężarowego, który należało postawić na koła. W tym celu na miejsce zadysponowanego samochód specjalny SCRt MEGA-CITY z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Krosna.

Pomimo tak groźnie wyglądającego wypadku, żaden z jego uczestników nie odniósł poważnych obrażeń.

Opracowanie: bryg. Wacław Pasterczyk, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: Stanisław Święch