„Bezpieczne ferie” w powiecie krośnieńskim

W dniach 17 – 19 stycznia strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przeprowadzili prelekcje w placówkach oświatowych w Komborni, Wróbliku Szlacheckim oraz Rymanowie.
W spotkaniach ze strażakami uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Prelekcje zostały przeprowadzone w ramach kampanii „Czad i ogień  Obudź czujność” oraz „Bezpieczne ferie”.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Szydło, KM PSP w Krośnie
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Krośnie