Sukces ucznia z Mielca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

W Komendzie Głównej PSP została rozstrzygnięta XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”, którego organizatorem był komendant główny PSP przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Pierwsze miejsce w IV grupie konkursowej zajął Adrian Kardyś – uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu.

Z tej okazji, w czasie inauguracji nowego roku szkolnego 4 września w placówce ośrodka szkolno-wychowawczego komendant powiatowy PSP w Mielcu st. bryg. Stanisław Rączka w imieniu  komendanta głównego PSP w obecności wychowanków, rodziców i grona pedagogicznego pogratulował młodemu artyście zwycięstwa i wręczył nagrodę.

Celem organizowanego cyklicznie konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku wszelkiego typu zagrożeń oraz zobrazowaniu pracy strażaków w akcjach stanowiących zagrożenie dla człowieka i środowiska. Konkurs pomaga kształtować właściwe postawy, ma poprawiać świadomość zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu.

Uczestnicy konkursu to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, wychowankowie świetlic terapeutycznych oraz ośrodków terapii zajęciowej. Prace, które dotarły do Komendy Głównej PSP przeszły wszystkie szczeble eliminacji – gminne, powiatowe oraz wojewódzkie a z 296 prac nadesłanych na konkurs z 15 województw, Komisja na szczeblu centralnym wyłoniła 16 laureatów. W każdej z czterech grup wiekowych po trzy najlepsze pod względem artystycznym oraz najbardziej odpowiadające tematowi prace plastyczne.

Informujemy, że listy nagrodzonych oraz wyróżnionych na szczeblu centralnym zamieszczono na stronie internetowej www.straz.gov.pl oraz na łamach „Przeglądu Pożarniczego”.

 

 

 

 

 

Opracowanie oraz zdjęcia: KP PSP Mielec