Sala edukacyjna „Ognik” w Sanoku

8 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „Ognik” powstałej w ramach programu „Bezpieczna +”.

W otwarciu „Ognika” uczestniczyli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec oraz przedstawiciele samorządu.

W ramach programu edukacyjnego strażacy będą prowadzić zajęcia szkoleniowe dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne jak i praktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Obiekt szkoleniowy powstał dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, wojewody podkarpackiego, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz komendanta powiatowego PSP w Sanoku. Jest to druga tego typu sala edukacji dla dzieci na Podkarpaciu. W styczniu ubiegłego roku otwarty został „Ognik” w Łańcucie.

Rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w latach 2015–2018 stanowi kontynuację i rozszerzenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Jednym z celów programu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez prowadzenie bezpośrednich działań praktycznych podnoszących wiedzę i umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia przez najmłodszych uczniów.

W sanockim „Ogniku” dzieci poznają między innymi zasady ewakuacji z pomieszczeń zadymionych, sposoby działania sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego. Nauczą się podstaw pierwszej pomocy oraz jak poprawnie zgłaszać zdarzenia przez telefon. Zajęcia będą prowadzone w pokoju symulującym standardowo wyposażony pokój dziecięcy oraz w części multimedialnej, gdzie jest możliwość wyświetlenia filmów i prezentacji. Zdobywana wiedza będzie służyć podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa nie tylko w szkole, ale przede wszystkim na co dzień. Prewencja prowadzona przez wykwalifikowanych strażaków Państwowej Straży Pożarnej w salach edukacyjnych, przyczyni się do ograniczenia liczby ofiar oraz poszkodowanych podczas różnego rodzaju zdarzeń związanych z pożarami i innymi zagrożeniami. Istotnym elementem edukacji jest szeroko rozumiana działalność profilaktyczna w zakresie działań przeciwpożarowych.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki