Zarząd

Zarząd SITP Oddział w Rzeszowie

Waldemar Wisz – Prezes
Waldemar Wilk – I Wiceprezes
Piotr Rędziniak – II Wiceprezes
Mariusz Wójcicki – Sekretarz
Bogdan Piasecki – Skarbnik
Paweł Janas – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna SITP Oddział w Rzeszowie

Krzysztof Filip – Przewodniczący
Anna Drabik – Sekretarz
Grażyna Dec – Członek