Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia w Nisku

Na przyszłe szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej zapraszamy w roku 2018.