Struktura

Naczelnicy Wydziałów

Naczelnik Wydziału Operacyjnego
st. bryg. mgr inż. Ireneusz Szpyrka
i.szpyrka@podkarpacie.straz.pl

Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
bryg. mgr inż. Piotr Wdowik
p.wdowik@podkarpacie.straz.pl

Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru
st. bryg. mgr inż. Paweł Furman
p.furman@podkarpacie.straz.pl

Główny Księgowy
mgr inż. Iwona Pikor
i.pikor@podkarpacie.straz.pl

Naczelnik Wydziału Logistyki
bryg. mgr inż. Stanisław Perlak
s.perlak@podkarpacie.straz.pl

Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności
st. bryg. mgr inż. Anna Gil
a.gil@podkarpacie.straz.pl

Naczelnik Ośrodka Szkolenia
bryg. mgr inż. Waldemar Kozak
w.kozak@podkarpacie.straz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
kpt. radca prawny Agnieszka Potocka-Jurczyk
a.potocka@podkarpacie.straz.pl

Kapelan Wojewódzki Strażaków
ks. mgr Paweł Samborski

Inspektor Ochrony Danych
mł. kpt. mgr Urszula Rędziniak
iod@podkarpacie.straz.pl

Rzecznik Prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
bryg. mgr inż. Marcin Betleja
tel. kom.: 603 951 428, tel 017 7470228
rzecznik@podkarpacie.straz.pl