RODO

Administratorem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie jest Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, tel. 17 7470223, fax. 17 8523601,
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl.

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej