KP PSP Sanok – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz