KP PSP Sanok – Kierownictwo

p. o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz