KP Ropczyce – Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Jacek Róg

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jacek Róg