KP Przeworsk – Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Janusz Flak

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Janusz Flak