KP PSP Przeworsk – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
st. kpt. mgr inż. Marcin Lachnik