KP PSP Przeworsk – Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Janusz Flak

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
st. bryg. mgr inż. Janusz Flak