KP Lesko – Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Wojciech Krzywowiąza

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Wojciech Krzywowiąza