KP PSP Lesko – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  bryg. mgr inż. Jacek Dydek