KP PSP Lesko – Kierownictwo

p. o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  bryg. mgr inż. Jacek Dydek