KP PSP Lesko – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jacek Dydek