KP PSP Kolbuszowa – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
bryg. mgr inż. Jacek Nita