KP PSP Kolbuszowa – Kierownictwo

p. o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
bryg. mgr inż. Krzysztof Samojeden