KP PSP Kolbuszowa – Kierownictwo

p. o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
mł. bryg. mgr inż. Jacek Nita