KP PSP Jasło – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. mgr inż. Piotr Śmietana