KP Jasło – Kierownictwo

bryg. mgr inż. Marek GórniakKomendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Marek Górniak