KP Jarosław – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kowal