KP PSP Jarosław – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
bryg. mgr inż. Krzysztof Kowal