KP PSP Jarosław – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kowal