KP PSP Jarosław – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kowal