KP PSP Dębica – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Marek