KP PSP Dębica – Kierownictwo

st. bryg. mgr inż. Wojciech Buszek

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Wojciech Buszek