KP PSP Dębica – Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 bryg. mgr inż. Krzysztof Marek