Kontakt

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
NIP: 813-12-89-353
Biuletyn Informacji Publicznej

Centrala
tel.: 17 7470200
tel. MSWiA: 821-2442

Sekretariat
tel.: 17 852 36 00
fax.: 17 862 20 97
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA: 821-2445

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
tel.: 17 852 36 02
e-mail: wskr@podkarpacie.straz.pl
kwpsprzeszow@straz.gov.pl
tel. MSWiA: 821-2444

Ośrodek Szkolenia w Nisku
ul. Nowa 42
37-400 Nisko
tel. 15 841 48 07, 15 841 47 79
fax. 15 841 29 58
e-mail: osnisko@podkarpacie.straz.pl

Rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. mgr inż. Marcin Betleja
tel. kom.: 603 951 428
tel. 17 7470228
rzecznik@podkarpacie.straz.pl
Pobierz zdjęcie >>