Kontakt

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
NIP: 813-12-89-353
Biuletyn Informacji Publicznej

Centrala
tel.: (17) 7470200
tel. MSWiA: 821-2442

Sekretariat
tel.: (17) 852 36 00
fax.: (17) 862 20 97
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA: 821-2445

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa
tel.: (17) 852 36 02
e-mail: wskr@podkarpacie.straz.pl
kwpsprzeszow@straz.gov.pl
tel. MSWiA: 821-2444

Rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. mgr inż. Marcin Betleja
tel. kom.: 603 951 428
tel. (17) 7470228
rzecznik@podkarpacie.straz.pl
Pobierz zdjęcie >>