Kontakt – Ośrodek Szkolenia

Ośrodek Szkolenia w Nisku
ul. Nowa 42
37-400 Nisko
tel. 15 841 48 07, 15 841 47 79
fax. 15 841 29 58
e-mail: wosz@podkarpacie.straz.pl