Kontakt

35-016 Rzeszów, skr. poczt. 1114

tel.: (17) 852-33-03, wew. 111 lub 230
fax.: (17) 862-20-97
konto bankowe nr: 63 1240 2614 1111 0010 4541 4917