Kontakt

35-016 Rzeszów, skr. poczt. 1114

tel.: (0-17) 852-33-03, wew. 234 lub 240
fax.: (017) 862-20-97
konto bankowe nr: 63 1240 2614 1111 0010 4541 4917