KP PSP Sanok – Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
ul. W. Witosa 60
38-500 Sanok

Rzecznik Prasowy
mł. kpt. Anna Kozłowska
tel. 530321331

www: www.straz.sanok.pl
tel.: 13 465 89 00 lub 98
fax.:
e-mail: kpsanok@podkarpacie.straz.pl
tel. MSWiA: 829-6442